Loading...

IRA-55

MAŠINA ZA OŠTRENJE TRAKASTIH TESTERA

MAŠINA ZA OŠTRENJE TRAKASTIH TESTERA

IRA-55

IRA-55


Oštrilica IRA 55 namenjena je za oštrenje beskrajnih trakastih testera I cirkulara prečnika do 400 mm.

Oštrilica može raditi sve oblike zuba, ali se u istu ugrađuju dva i to “papagaj” PV i “ vučiji zub” KV. Obzirom da se ploča za oblik zuba brzo i lako izmenjuju, kupac ima mogućnost da izabere oblik prema potrebi svoje pilane.

Oštrilica ima ugrađena dva motora iste snage I to:

1. Pogonski motor (ovaj motor pogoni ceo sistem oštrilice)

2. Motor pinole (ovaj motor pogoni tocilo)


Oštrilica IRA 55 namenjena je za oštrenje beskrajnih trakastih testera I cirkulara prečnika do 400 mm.

Oštrilica može raditi sve oblike zuba, ali se u istu ugrađuju dva i to “papagaj” PV i “ vučiji zub” KV. Obzirom da se ploča za oblik zuba brzo i lako izmenjuju, kupac ima mogućnost da izabere oblik prema potrebi svoje pilane.

Oštrilica ima ugrađena dva motora iste snage I to:

1. Pogonski motor (ovaj motor pogoni ceo sistem oštrilice)

2. Motor pinole (ovaj motor pogoni tocilo)

Tehničke karakteristike:
- Prečnik tocila 250 mm - Korak zuba 16 - 60 mmm
- Snaga motora na tocilu i glavnom pogonu 0,55 kW i 0,75 kW - Brzina oštrenja 30 - 80 zuba/min
- max. visina zuba 25 mm - Neto težina 330 kg
- min. visina zuba 6 mm