NIRA-METAL D.O.O.

              ORMIG 33


 

Uređaj za odsecanje, pregrevanje i zavarivanje tračnih pila tipa ORMING – 33, izrađen je na osnovu sugestija i praktičnih uputstava stručnih ljudi, koju su se dugo bavili ovom  problematikom u praksi.

Izrađen je od kvalitetnog materijala i elemenata koji zadovoljavaju  evropske standarde.

Uređaj ORMING – 33 opremljen je :

  • Aparatom za zavarivanje u zaštitnoj atmosferi CO2 i argona.
  • Stolom za pregrevanje i rekristalizaciju zavarenog mesta na temperaturi 450–500 Co  sa termostatom.
  • Makazama za odsecanje pod pravim uglom.
  • Pomoćnim stolom za šlajfovanje i poliranje zavarenog mesta

 Tehničke karakteristike:  

  • Površina stola 1400 x 400 mm

  • max. širina trake 300 mm

  • max. snaga 7,3 kW

  • max. debljina trake  2 mm

  • Težina mašine cca 320 kg

 Slike:

slika 1     slika 3

slika 2     slika 4

| Prva strana | Gde se nalazimo | Kontakt |

© Copyright 2008 NIRA-METAL. All Rights Reserved.