NIRA-METAL D.O.O.

              IRA - 55


 

Oštrilica IRA 55 namenjena je za oštrenje beskrajnih trakastih testera I cirkulara prečnika do 400 mm.

Oštrilica može raditi sve oblike zuba, ali se u istu ugrađuju dva i to “papagaj”  PV  i “ vučiji zub” KV. Obzirom da se ploča za oblik zuba brzo i lako izmenjuju, kupac ima mogućnost da izabere oblik prema potrebi svoje pilane.

Oštrilica ima ugrađena dva motora iste snage I to:

  • Pogonski motor (ovaj motor pogoni ceo sistem oštrilice)

  • Motor pinole (ovaj motor pogoni tocilo)  

 Tehničke karakteristike:  

  • Prečnik tocila 250 mm

  • Snaga motora na tocilu i glavnom pogonu 0,55 kW i 0,75 kW

  • max. visina zuba 25 mm

  • min. visina zuba 6 mm

  • Korak zuba 16 - 60 mm

  • Brzina oštrenja 30 - 80 zuba/min

  • Neto težina 330 kg

 

 Dopunski materijali:

 

| Prva strana | Gde se nalazimo | Kontakt |

© Copyright 2008 NIRA-METAL. All Rights Reserved.